W sezonie zimowym  -  proponujemy usługi w zakresie:

-  mechanicznego odśnieżania (płużenie)

- posypywania dróg dojazdowych i placów z użyciem piasku lub innych materiałów uszorstniających

- załadunku i wywozu nagromadzonego śniegu, oraz jego wywóz 

- sprzedaży materiałów uszorstniających 

Odsniezanie
Odsniezanie
Odsniezanie
Odsniezanie
Odsniezanie
Odsniezanie
Odsniezanie
Odsniezanie